RU EE ENG SWE FI

Rådgivningstjänster

Helle Partners Oy har en gedigen erfarenhet och ett omfattande kontaktnätverk för kundens bästa vad beträffar konsulttjänsterna.

Rådgivning vid företagsköp

Villkoren för företagsköpet är ofta avgörande för både säljarens och köparens ekonomiska resultat. Det lönar sig att använda experter för köpet för att undvika onödiga överraskningar. Vi har lång erfarenhet av att planera och förverkliga företagsköp, inklusive värdebestämningar.

Due diligence

Noggrann due diligence utförs ofta i samband med företagsköpen. Detta innefattar ofta bl.a. verksamhetsrelaterade, ekonomiska och finansiella, skattemässiga och juridiska frågor som måste utredas innan köpet blir av. Vi har lång erfarenhet av att utföra ekonomisk due diligence.

Utlagda ekonomiförvaltningstjänster

Vi erbjuder utlagda ekonomiförvaltningstjänster, särskilt för kritiska perioder i verksamheten, såsom i samband med företagsköp, omfattande finansieringsarrangemang, generationsväxlingar, övriga ägandearrangemang och övergång till koncern- och IFRS-rapportering.