RU EE ENG SWE FI

Revision

I revisionsarbetet utgår vi från en förståelse från kundens verksamhet och dess risker.

Vi utför revision med yrkesskicklighet och enligt Suomen Tilintarkastajat ry:s och Centralhandelskammarens kvalitetskrav.

I revisionsarbetet utgår vi från förståelse för kundens verksamhet samt risker. I och med revisionen kan ledningen och ägarna försäkra sig om att företagets bokslut och ekonomiska information är uppgjorda i enlighet med lagstadgade krav och ger en pålitlig bild av företagets ekonomiska ställning.

Våra övriga verifieringstjänster:

•    Granskning av verksamheten
•    Intern granskning
•    Särskild granskning
•    Ekonomiska analyser som utförs av en oberoende expert