RU EE ENG SWE FI

Helle Partners Oy

Vi erbjuder våra kunder högklassiga experttjänster.

Vi erbjuder våra kunder högklassiga revisions- och andra experttjänster.

Helle Partners Oy erbjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster för finska små och medelstora företag, bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser. Dessutom erbjuder vi granskningstjänster för finska företag som är verksamma i Ryssland.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska, engelska och ryska.

Vårt kontor är beläget i Helsingfors centrum på Eerikinkatu 27, 00180 Helsingfors.


Vi bygger upp tillit

Suomen Tilintarkastajat ry är en organisation som bevakar revisorernas intressen och har som uppgift att främja och utveckla medlemmarnas yrkesskicklighet och kunnande. Som medlemmar har vi på Helle Partners Oy förbundit oss till att följa förbundets stadgar samt god revisionssed. Genom att främja ekonomisk rapportering och branschens praxis hjälper vi till att lägga grunden för det finländska samhällets konkurrenskraft och välmående.